Vydáváte vědecký časopis?

Jste často zavaleni administrativní prací?

Máme pro vás automatizované řešení vašich potřeb.

Náš informační systém „Vedeckecasopisy.cz“ může být používaný redakcí pro řízení workflow článků, zejména pro potřebu vědeckých časopisů.

Jeho síla je především ve flexibilní konfigurovatelnosti pravidel pro zaslání, přidělení, připomínkování, finalizaci a publikování jednotlivých článků.
Obsahuje databázi autorů, oponentů, článků, jejich příloh a připomínek, atd.

Hlavní výhody

  • Markantní snížení režijních nákladů redakce.
  • Kompletní archiv dokumentů a jejich změn, kompletní bezesporná evidence provedených akcí.
  • Kontrola termínů, uzávěrek, eskalace jejich nesplnění.
  • Zvýšení kvality, odstranění chybovosti lidského faktoru.
  • Automatizace zpracování a komunikace mezi autory, editory, co-editory a lektory (oponenty).
  • Komplexní technické zabezpečení.
  • Řízená publikace na webu.